Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

"Post-Bop Piano" - Various Artists - Jazz & Tzaz No203

Στα κομμάτια αυτά δεν θα συναντήσουμε μια ευδιάκριτα στυλιζαρισμένη πιανιστική προσέγγιση, αλλά μάλλον ένα σύνολο από ξεχωριστά ερμηνευτικά στυλ και προσεγγίσεις που ξεκινούν από τις βασικές αρχές του μπίμποπ αλλά εξελίσσονται και ξεδιπλώνονται με χαρακτηριστική αυτονομία.
Δεν μιλάμε για σαφές στυλ ή τεχνοτροπία. Πρόκειται μάλλον για άθροισμα από στιλιστικές προσεγγίσεις που εκφράζουν την τζαζ - ως mainstream - από τα fifties ως τις μέρες μας.
Ας δούμε, ας ακούσουμε και ας ψάξουμε (αυτόνομα) την μουσική των εν λόγω προσωπικοτήτων και άλλων...


Περιεχόμενα:
1 RED GARLAND / Manteca
2 CLAUDE WILLIAMSON / Surrey with the Fringe on Top
3 AL HAIG / Autumn in New York
4 TOSHIKO AKIYOSHI / The Man I Love
5 CECIL TAYLOR / Like Someone in Love
6 GE0RGE WALLINGT0N / Indian Summer
7 J0E ALBANY / All the Things You Are
8 BOB BROOKMEYER & BILL EVANS / Honeysuckle Rose
9 PAUL BLEY / Birks' Works
10 RANDY WESTON / Do Nothing' Till You Hear From Me